bip bip

Artykuł archiwalny

print

2009-12-30 09:40:21

Szanowni Państwo!


Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej proszę zapoznać się z Klauzulą informacyjną stosowaną w SKO w Ciechanowie dostępną w zakładce Informacje ogólne/Klauzula informacyjna.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 j.t) zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Ciechanowie. Strona BIP spełnia wymagania jakie nakłada wyżej wymieniona Ustawa oraz Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68). 

Informacja w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników SKO w Ciechanowie znajduje się w zakładce Zarządzenia.

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 8/2020

Prezesa

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

§ 1

Na podstawie § 24 ust. 5 w zw. § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 9 października 2020r. poz.1758) zarządzam, źe od dnia 12 października 2020 roku do odwołania, wyłącza się bezpośrednią obsługę interesanta w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ciechanowie oraz informuję, że w tym czasie akta spraw prowadzonych przez SKO w Ciechanowie nie będą udostępniane.

§ 2

W celu załatwienia spraw urzędowych, także w zakresie spraw pilnych, zaleca się kontakt telefoniczny, za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 30.12.2009 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2020 15:08
Liczba wyświetleń: 480281

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szanowni Państwo! 27.08.2020 10:47 Mariusz Długoszewski
2 Szanowni Państwo! 22.07.2020 11:35 Mariusz Długoszewski
3 Szanowni Państwo! 26.05.2020 15:03 Mariusz Długoszewski
4 Szanowni Państwo! 17.03.2020 18:25 Mariusz Długoszewski
5 Szanowni Państwo! 17.03.2020 18:24 Mariusz Długoszewski
6 Szanowni Państwo! 13.03.2020 16:29 Mariusz Długoszewski
7 Szanowni Państwo! 13.03.2020 16:28 Mariusz Długoszewski
8 Szanowni Państwo! 12.06.2019 14:38 Mariusz Długoszewski
9 Szanowni Państwo! 12.06.2019 14:35 Mariusz Długoszewski
10 Szanowni Państwo! 06.05.2019 10:40 Mariusz Długoszewski
11 Szanowni Państwo! 29.04.2019 16:06 Mariusz Długoszewski
12 Szanowni Państwo! 02.07.2018 13:13 Mariusz Długoszewski
13 Szanowni Państwo! 20.06.2018 10:18 Mariusz Długoszewski
14 Szanowni Państwo! 25.05.2018 14:35 Mariusz Długoszewski
15 Szanowni Państwo! 25.05.2018 14:17 Mariusz Długoszewski
16 Szanowni Państwo! 05.02.2018 10:02 Mariusz Długoszewski
17 Szanowni Państwo! 02.01.2018 17:31 Mariusz Długoszewski
18 Szanowni Państwo! 14.11.2017 17:19 Mariusz Długoszewski
19 Szanowni Państwo! 25.10.2017 15:35 Mariusz Długoszewski
20 Szanowni Państwo! 13.10.2017 14:14 Mariusz Długoszewski
21 Szanowni Państwo! 13.10.2017 14:12 Mariusz Długoszewski
22 Szanowni Państwo! 22.05.2017 13:59 Mariusz Długoszewski
23 Szanowni Państwo! 26.04.2017 16:09 Mariusz Długoszewski
24 Szanowni Państwo! 18.04.2017 11:05 Mariusz Długoszewski
25 Szanowni Państwo! 18.04.2017 10:59 Mariusz Długoszewski
26 Szanowni Państwo! 18.04.2017 10:56 Mariusz Długoszewski
27 Szanowni Państwo! 24.02.2016 13:52 Mariusz Długoszewski
28 Szanowni Państwo! 07.01.2016 16:46 Mariusz Długoszewski
29 Szanowni Państwo! 17.12.2015 15:03 Mariusz Długoszewski
30 Szanowni Państwo! 19.08.2015 15:39 Mariusz Długoszewski
31 Szanowni Państwo! 13.08.2015 14:24 Mariusz Długoszewski
32 Szanowni Państwo! 05.05.2014 13:57 Mariusz Długoszewski
33 Szanowni Państwo! 28.04.2014 14:16 Mariusz Długoszewski
34 Szanowni Państwo! 28.03.2014 09:01 Mariusz Długoszewski
35 Szanowni Państwo! 10.04.2012 15:32 Mariusz Długoszewski
36 Szanowni Państwo! 30.12.2009 09:42 Mariusz Długoszewski
37 Szanowni Państwo! 30.12.2009 09:40 Mariusz Długoszewski