bip bip

Artykuł archiwalny

print

2009-12-30 09:40:21

Szanowni Państwo!


Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej proszę zapoznać się z Klauzulą informacyjną stosowaną w SKO w Ciechanowie dostępną w zakładce Informacje ogólne/Klauzula informacyjna.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 j.t) zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Ciechanowie. Strona BIP spełnia wymagania jakie nakłada wyżej wymieniona Ustawa oraz Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68). 

Informacja w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników SKO w Ciechanowie znajduje się w zakładce Zarządzenia.

 

OGŁOSZENIE z dnia 17.03.2020r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 433) § 8 pkt 1 ppkt 2 oraz pkt 2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie nr 3/2020 od 17 marca 2020 r. do odwołania biuro podawcze Kolegium zamknięte jest dla bezpośredniej obsługi interesantów.

W tym czasie akta spraw prowadzonych przez SKO w Ciechanowie nie będą udostępniane.

Odwołania, dokumenty i inna korespondencja będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-PUAP.

W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

OGŁOSZENIE z dnia 13.03.2020r.
Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie podjął kroki,
mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, a tym samym zapewnienie
Państwu oraz pracownikom Kolegium bezpieczeństwa.
Prosimy aby dokumenty, odwołania oraz innego typu korespondencie przesyłać
za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP.
Przypominamy także, że odwołania wnosi się do właściwego organu odwoławczego za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 129 § 1 kpa).
Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie urzędu. W ważnych
sprawch prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 30.12.2009 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2020 18:25
Liczba wyświetleń: 451465

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szanowni Państwo! 17.03.2020 18:24 Mariusz Długoszewski
2 Szanowni Państwo! 13.03.2020 16:29 Mariusz Długoszewski
3 Szanowni Państwo! 13.03.2020 16:28 Mariusz Długoszewski
4 Szanowni Państwo! 12.06.2019 14:38 Mariusz Długoszewski
5 Szanowni Państwo! 12.06.2019 14:35 Mariusz Długoszewski
6 Szanowni Państwo! 06.05.2019 10:40 Mariusz Długoszewski
7 Szanowni Państwo! 29.04.2019 16:06 Mariusz Długoszewski
8 Szanowni Państwo! 02.07.2018 13:13 Mariusz Długoszewski
9 Szanowni Państwo! 20.06.2018 10:18 Mariusz Długoszewski
10 Szanowni Państwo! 25.05.2018 14:35 Mariusz Długoszewski
11 Szanowni Państwo! 25.05.2018 14:17 Mariusz Długoszewski
12 Szanowni Państwo! 05.02.2018 10:02 Mariusz Długoszewski
13 Szanowni Państwo! 02.01.2018 17:31 Mariusz Długoszewski
14 Szanowni Państwo! 14.11.2017 17:19 Mariusz Długoszewski
15 Szanowni Państwo! 25.10.2017 15:35 Mariusz Długoszewski
16 Szanowni Państwo! 13.10.2017 14:14 Mariusz Długoszewski
17 Szanowni Państwo! 13.10.2017 14:12 Mariusz Długoszewski
18 Szanowni Państwo! 22.05.2017 13:59 Mariusz Długoszewski
19 Szanowni Państwo! 26.04.2017 16:09 Mariusz Długoszewski
20 Szanowni Państwo! 18.04.2017 11:05 Mariusz Długoszewski
21 Szanowni Państwo! 18.04.2017 10:59 Mariusz Długoszewski
22 Szanowni Państwo! 18.04.2017 10:56 Mariusz Długoszewski
23 Szanowni Państwo! 24.02.2016 13:52 Mariusz Długoszewski
24 Szanowni Państwo! 07.01.2016 16:46 Mariusz Długoszewski
25 Szanowni Państwo! 17.12.2015 15:03 Mariusz Długoszewski
26 Szanowni Państwo! 19.08.2015 15:39 Mariusz Długoszewski
27 Szanowni Państwo! 13.08.2015 14:24 Mariusz Długoszewski
28 Szanowni Państwo! 05.05.2014 13:57 Mariusz Długoszewski
29 Szanowni Państwo! 28.04.2014 14:16 Mariusz Długoszewski
30 Szanowni Państwo! 28.03.2014 09:01 Mariusz Długoszewski
31 Szanowni Państwo! 10.04.2012 15:32 Mariusz Długoszewski
32 Szanowni Państwo! 30.12.2009 09:42 Mariusz Długoszewski
33 Szanowni Państwo! 30.12.2009 09:40 Mariusz Długoszewski