bip bip
print

2009-12-21 15:25:01

Biuro Kolegium


Biuro Kolegium - rola i zadania.

Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia Biuro, którym kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Prezesowi Kolegium.

Zadania Biura:
1) przyjmowanie korespondencji oraz przesyłek napływających do Kolegium,
2) wysyłanie korespondencji,
3) rozdział przesyłek według dekretacji Prezesa lub osoby zastępującego go w danej chwili,
4) prowadzenie rejestru spraw, które będą rozpatrywane na posiedzeniach Kolegium,
5) prowadzenie rejestru skarg wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
6) prowadzenie repertorium alfabetycznego,
7) przygotowanie akt członkom Kolegium na posiedzenia,
8) zawiadamianie członków Kolegium o terminie posiedzeń,
9) powielanie pism, decyzji, materiałów związanych z pracą Kolegium,
10) obsługa urządzeń biurowych,
11) obsługa programów komputerowych (m.in. poczty elektronicznej),
12) obsługa techniczna zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych,
13) prowadzenie spraw związanych z księgowością budżetową oraz obsługą kasową,
14) przygotowanie akt, dokumentów do archiwizacji oraz prowadzenie archiwum Kolegium,
15) protokołowanie podczas posiedzeń składów orzekających oraz na rozprawach,
16) prowadzenie spraw kadrowych,
17) zakup literatury prawniczej, programów komputerowych, aktualizacji, materiałów biurowych na potrzeby członków i pracowników Kolegium,
18) udzielanie informacji interesantom.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych rejestrów i ewidencji, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu. W Kolegium znajduje się archiwum decyzji i postanowień wydanych przez Kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.
Strony, które brały udział w postępowaniu przed SKO mogą zapoznać się z zarchiwizowanymi decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy kolegium.

Siedziba Kolegium i jego Biuro mieści się w lokalu będącym własnością Wojewody Mazowieckiego. Kierownikiem Biura Kolegium jest Pani Agnieszka Woźny.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym ze stałym łączem do Internetu. Posiada jeden osobowy samochód służbowy.

Godziny urzędowania
Poniedziałek-Piątek 7.30-15.30

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 21.12.2009 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 13:53
Liczba wyświetleń: 3985

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Biuro Kolegium 21.12.2009 14:25 Mariusz Długoszewski