bip bip

2018-07-03 09:09:21

Kontrola zarządcza.


Informacja obejmuje: 1. Plan działalności na dany rok. 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. 3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za dany rok. więcej...