powrót na stronę graficzną
BIP SKO w Ciechanowie
skocz do góry skocz do góry skocz do góry skocz do góry

Artykuł archiwalny

print

2009-12-30 09:40:21

Szanowni Państwo!


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014.1502 z późn. zm.) w związku z dniem świątecznym 11 listopada 2017r. przypadającym w dniu wolnym innym niż niedziela - Prezes SKO w Ciechanowie ustala dzień 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ciechanowie.

W związku z powyższym zawiadamia się, że w dniu 10 listopada 2017r. Biuro Samorządoweg Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie bedzie nieczynne.

 

Informacja z dnia 13 października 2017r.

W zakładce Zamówienie publiczne, obwieszczenia i ogłoszenia - Obwieszczenia - Rok 2017 znajdują się treści postanowień SKO/I/V/1327/2017 i SKO/I/V/1328/2017 z dnia 12 października 2017r.

 

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 j.t) zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Ciechanowie. Strona BIP spełnia wymagania jakie nakłada wyżej wymieniona Ustawa oraz Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68). 

W zakładce Menu znajdą Państwo informacje o funkcjonowaniu naszego Urzędu. Podmenu Stan spraw zawiera bieżące dane o liczbie spraw, jakie toczą się przed Kolegium. Zakładka Obwieszczenia zawiera obwieszczenia Prezesa SKO w Ciechanowie dotyczące wydanych decyzji, których ogłoszenie w taki sposób przewidują przepisy prawa.

Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia strony internetowej kwartalnika „CASUS” wydawanego przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, który zawiera wiele ciekawych artykułów z wyroków NSA dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego. Odnośnik do wydania elektronicznego znajduje się w zakładce Linki.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 j.t.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651) Kolegium oferuje Państwu możliwość skorzystania z Elektronicznego Urzędu Podawczego. Z pomocą linku do Elektronicznego Urzędu Podawczego osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Jednocześnie informujemy, iż sprawy kierowane na zwykły adres e-mail Kolegium bez podpisu elektronicznego nie mogą w świetle prawa zostać uznane za skutecznie doręczone.

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 30.12.2009 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2017 15:35
Liczba wyświetleń: 250712

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szanowni Państwo! 13.10.2017 14:14 Mariusz Długoszewski
2 Szanowni Państwo! 13.10.2017 14:12 Mariusz Długoszewski
3 Szanowni Państwo! 22.05.2017 13:59 Mariusz Długoszewski
4 Szanowni Państwo! 26.04.2017 16:09 Mariusz Długoszewski
5 Szanowni Państwo! 18.04.2017 11:05 Mariusz Długoszewski
6 Szanowni Państwo! 18.04.2017 10:59 Mariusz Długoszewski
7 Szanowni Państwo! 18.04.2017 10:56 Mariusz Długoszewski
8 Szanowni Państwo! 24.02.2016 13:52 Mariusz Długoszewski
9 Szanowni Państwo! 07.01.2016 16:46 Mariusz Długoszewski
10 Szanowni Państwo! 17.12.2015 15:03 Mariusz Długoszewski
11 Szanowni Państwo! 19.08.2015 15:39 Mariusz Długoszewski
12 Szanowni Państwo! 13.08.2015 14:24 Mariusz Długoszewski
13 Szanowni Państwo! 05.05.2014 13:57 Mariusz Długoszewski
14 Szanowni Państwo! 28.04.2014 14:16 Mariusz Długoszewski
15 Szanowni Państwo! 28.03.2014 09:01 Mariusz Długoszewski
16 Szanowni Państwo! 10.04.2012 15:32 Mariusz Długoszewski
17 Szanowni Państwo! 30.12.2009 09:42 Mariusz Długoszewski
18 Szanowni Państwo! 30.12.2009 09:40 Mariusz Długoszewski