bip bip

Artykuł archiwalny

print

2009-12-30 09:40:21

Szanowni Państwo!


Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej proszę zapoznać się z Klauzulą informacyjną stosowaną w SKO w Ciechanowie dostępną w zakładce Informacje ogólne/Klauzula informacyjna.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 j.t) zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Ciechanowie. Strona BIP spełnia wymagania jakie nakłada wyżej wymieniona Ustawa oraz Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68). 

Informacja w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników SKO w Ciechanowie znajduje się w zakładce Zarządzenia.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) w związku z dniem świątecznym 01 stycznia 2022r. przypadającym w dniu wolnym innym niż niedziela - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ustala dzień 07 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ciechanowie.

W związku z powyższym zawiadamia się, że w dniu 07 stycznia 2022r. Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie będzie nieczynne.

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 8/2020

Prezesa

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

§ 1

Na podstawie § 24 ust. 5 w zw. § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 9 października 2020r. poz.1758) zarządzam, źe od dnia 12 października 2020 roku do odwołania, wyłącza się bezpośrednią obsługę interesanta w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ciechanowie oraz informuję, że w tym czasie akta spraw prowadzonych przez SKO w Ciechanowie nie będą udostępniane.

§ 2

W celu załatwienia spraw urzędowych, także w zakresie spraw pilnych, zaleca się kontakt telefoniczny, za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 30.12.2009 08:40
Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2021 13:46
Liczba wyświetleń: 552906

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szanowni Państwo! 20.12.2021 15:09 Mariusz Długoszewski
2 Szanowni Państwo! 20.12.2021 15:08 Mariusz Długoszewski
3 Szanowni Państwo! 10.12.2021 13:59 Mariusz Długoszewski
4 Szanowni Państwo! 20.05.2021 15:53 Mariusz Długoszewski
5 Szanowni Państwo! 10.05.2021 14:23 Mariusz Długoszewski
6 Szanowni Państwo! 10.05.2021 14:22 Mariusz Długoszewski
7 Szanowni Państwo! 10.05.2021 14:21 Mariusz Długoszewski
8 Szanowni Państwo! 28.12.2020 13:52 Mariusz Długoszewski
9 Szanowni Państwo! 22.12.2020 14:08 Mariusz Długoszewski
10 Szanowni Państwo! 13.10.2020 14:09 Mariusz Długoszewski
11 Szanowni Państwo! 13.10.2020 14:08 Mariusz Długoszewski
12 Szanowni Państwo! 27.08.2020 09:47 Mariusz Długoszewski
13 Szanowni Państwo! 22.07.2020 10:35 Mariusz Długoszewski
14 Szanowni Państwo! 26.05.2020 14:03 Mariusz Długoszewski
15 Szanowni Państwo! 17.03.2020 17:25 Mariusz Długoszewski
16 Szanowni Państwo! 17.03.2020 17:24 Mariusz Długoszewski
17 Szanowni Państwo! 13.03.2020 15:29 Mariusz Długoszewski
18 Szanowni Państwo! 13.03.2020 15:28 Mariusz Długoszewski
19 Szanowni Państwo! 12.06.2019 13:38 Mariusz Długoszewski
20 Szanowni Państwo! 12.06.2019 13:35 Mariusz Długoszewski
21 Szanowni Państwo! 06.05.2019 09:40 Mariusz Długoszewski
22 Szanowni Państwo! 29.04.2019 15:06 Mariusz Długoszewski
23 Szanowni Państwo! 02.07.2018 12:13 Mariusz Długoszewski
24 Szanowni Państwo! 20.06.2018 09:18 Mariusz Długoszewski
25 Szanowni Państwo! 25.05.2018 13:35 Mariusz Długoszewski
26 Szanowni Państwo! 25.05.2018 13:17 Mariusz Długoszewski
27 Szanowni Państwo! 05.02.2018 09:02 Mariusz Długoszewski
28 Szanowni Państwo! 02.01.2018 16:31 Mariusz Długoszewski
29 Szanowni Państwo! 14.11.2017 16:19 Mariusz Długoszewski
30 Szanowni Państwo! 25.10.2017 14:35 Mariusz Długoszewski
31 Szanowni Państwo! 13.10.2017 13:14 Mariusz Długoszewski
32 Szanowni Państwo! 13.10.2017 13:12 Mariusz Długoszewski
33 Szanowni Państwo! 22.05.2017 12:59 Mariusz Długoszewski
34 Szanowni Państwo! 26.04.2017 15:09 Mariusz Długoszewski
35 Szanowni Państwo! 18.04.2017 10:05 Mariusz Długoszewski
36 Szanowni Państwo! 18.04.2017 09:59 Mariusz Długoszewski
37 Szanowni Państwo! 18.04.2017 09:56 Mariusz Długoszewski
38 Szanowni Państwo! 24.02.2016 12:52 Mariusz Długoszewski
39 Szanowni Państwo! 07.01.2016 15:46 Mariusz Długoszewski
40 Szanowni Państwo! 17.12.2015 14:03 Mariusz Długoszewski
41 Szanowni Państwo! 19.08.2015 14:39 Mariusz Długoszewski
42 Szanowni Państwo! 13.08.2015 13:24 Mariusz Długoszewski
43 Szanowni Państwo! 05.05.2014 12:57 Mariusz Długoszewski
44 Szanowni Państwo! 28.04.2014 13:16 Mariusz Długoszewski
45 Szanowni Państwo! 28.03.2014 08:01 Mariusz Długoszewski
46 Szanowni Państwo! 10.04.2012 14:32 Mariusz Długoszewski
47 Szanowni Państwo! 30.12.2009 08:42 Mariusz Długoszewski
48 Szanowni Państwo! 30.12.2009 08:40 Mariusz Długoszewski